Hälsorådgivning

Jag utför hälsorådgivning och

 

behandlingar för en bättre hälsa

 

Hälsorådgivning/konsultation (ca 90 min) 790 kr

 

Uppföljning av hälsorådgivning ( ca 45-60 min) 400 kr

Med hjälp av bland annat samtal / intervju, frågeformulär och pulsavläsning gör vi en helhetsbedömning av din kroppstyp

och din aktuella situation. Detta utgör grund för de enkla och individuellt anpassade råd som du får för t.ex. egenvård,

kost och behandlingar.

En hälsokonsultation kan du göra om du:

 känner dig ur form

 vill korrigera obalanser innan de leder till sjukdom

 redan blivit sjuk

 vill få verktyg att fortsätta hålla dig frisk

Hälsokonsultationen kan också vara ett komplement till

traditionell medicinsk behandling, när du vill vara mer delaktig

och ta ett större ansvar för din hälsa.

Välkommen

Hultdins Ayurveda & Friskvård, Östra Nygatan 91, Skellefteå 0910-16 000, 070-610 16 76 info@ayurveda-friskvard.se