Doshorna

Jag utför hälsorådgivning och


behandlingar för en bättre hälsa

 

Vata

Vata dosha (kroppstyp) är kall och torr till sin natur och står för all rörelse i kropp och sinne, t ex muskelrörelser, andning, cirkulation,

nervimpulser och tankeprocesser.


Eftersom vata består av elementen luft och rymd är det en rörlig och lättpåverkad dosha.

Typiska egenskaper för Vata kroppstyp:

 • Lång, smal eller liten, tunn kroppsbyggnad. Går ej lätt upp i vikt.
 • Arbetar, tänker och rör sig kvickt och lätt.
 • Varierande hunger och törst.
 • Kan lätt bli uttråkad av för mycket rutiner.
 • Kreativ, alert och energisk. Pratsam.
 • Beslutsprocess - ser många alternativ.
 • Auditiv inlärning, minns bäst det man hör. Lär sig fort nya saker.
 • Bra korttidsminne, mindre bra långtidsminne.

Pitta

Pitta dosha (kroppstyp) är varm och skarp till sin natur och står för matsmältning, ämnesomsättning, kroppstemperatur m m.


Doshan består av elementet eld och lite vatten.

Dess främsta egenskap är värme.

Typiska egenskaper för Pitta kroppstyp:

 • Ordinär kroppsbyggnad.
 • Arbetar effektivt och noggrant. Målmedveten.
 • Organiserad och strukturerad. Gillar ej tidsslöseri.
 • Stark hunger och törst. Hoppar ogärna över en måltid.
 • Dynamisk, smidig och förnöjsam.
 • Beslutsprocess - Granskar kritiskt, tar sedan lätt beslut.
 • Visuell inlärning. Lär sig bäst det man ser.
 • Exakt och gott minne. Minns detaljer.

Kapha

Kapha dosha (kroppstyp) är stabil och solid till sin natur och svarar för de strukturella principerna i kropp och sinne.

Kapha håller kroppen samman samt ger den dess styrka och motståndskraft (immunförsvar).


Kapha består av elementen vatten och jord.

Grundtonen hos kapha är avslappnad.

Typiska egenskaper för Kapha kroppstyp:

 • Stark, stabil och kraftig kroppsbyggnad.
 • Uthållig och metodisk, tar en sak i taget.
 • Långsam matsmältning, svag hunger.
 • Vanemänniska, ej förtjust i förändringar.
 • Tålmodig, trygg och harmonisk. jagar inte upp sig så lätt.
 • Bra lyssnare.
 • Beslutsprocess - vill ha tid för övervägande, sedan trygg i sitt beslut.
 • Praktisk inlärning. Lär sig bäst det man gör.
 • Lär sig långsamt, metodiskt. Minns för livet.

Vi upplever doshorna som egenskaper och kan se effekterna av dem i kropp och sinne. Ju bättre balanserade doshorna är i varje individ, desto friskare är personen.


Vata, Pitta och Kapha är i sig varken positiva eller negativa (vi behöver dem alla), men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är i obalans.

Foto: Carina Kvist

Aktuellt

Program för hösten 2020


Yoga & Mindfulness

Hösten 2020

Torsdagar kl. 17.30-19.00

med start 27 augusti

Läs mer härNu kan du köpa Presentkort på

BOKA-sidan.

(Via Boka-knappen på

första sidan)

Hälsotips för årstiden

Hultdins Ayurveda & Friskvård, Östra Nygatan 91, Skellefteå     0910-16 000, 070-610 16 76     info@ayurveda-friskvard.se