Hälsorådgivning

Jag utför hälsorådgivning och


behandlingar för en bättre hälsa

 

Hälsorådgivning/konsultation (ca 90 min) 790 kr


Uppföljning av hälsorådgivning ( ca 45-60 min) 400 kr

Med hjälp av bland annat samtal / intervju, frågeformulär och pulsavläsning gör vi en helhetsbedömning av din kroppstyp

och din aktuella situation. Detta utgör grund för de enkla och individuellt anpassade råd som du får för t.ex. egenvård,

kost och behandlingar.

En hälsokonsultation kan du göra om du:

 känner dig ur form

 vill korrigera obalanser innan de leder till sjukdom

 redan blivit sjuk

 vill få verktyg att fortsätta hålla dig frisk

Hälsokonsultationen kan också vara ett komplement till

traditionell medicinsk behandling, när du vill vara mer delaktig

och ta ett större ansvar för din hälsa.

Välkommen

Aktuellt

Program för hösten 2020


Yoga & Mindfulness

Hösten 2020

Torsdagar kl. 17.30-19.00

med start 27 augusti

Läs mer här


Hälsotips för årstiden

Hultdins Ayurveda & Friskvård, Östra Nygatan 91, Skellefteå     0910-16 000, 070-610 16 76     info@ayurveda-friskvard.se